Categorieën
Grenspolitietaak

Marechaussee houdt internationale controle in Zeeland

Op vrijdagavond heeft de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de collega’s van de Belgische en Nederlandse politie een Mobiel Toezicht Veiligheid actie opgezet.

De controle in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid werd gehouden op de N62 bij Westdorpe en bij de N290 Kapellebrug en duurde van 16:00 uur tot en met 21:15 uur. Aan de actie deden tientallen collega’s mee van de Koninklijke Marechaussee en de Belgische en Nederlandse politie.
De controle leverde onder andere op dat twee mannen werden aangehouden voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. Verder werd een persoon aangehouden die nog een gevangenisstraf van 90 dagen moest uitzitten. Tevens werd een Oekraïner aangetroffen die illegaal in Nederland verbleef. Naast deze strafbare feiten werden er nog diverse bekeuringen uitgeschreven en diverse openstaande boetes geïnd.

Het doel van de actie was het tegengaan van illegaal verblijf in Nederland en een bijdrage te leveren in het bestrijden van de grensoverschrijdende criminaliteit. Onder grensoverschrijdende criminaliteit wordt veelal verstaan mensensmokkel, fraude met documenten en mobiel banditisme. Een bijkomend doel was het bevorderen van de internationale samenwerking tussen de Belgische politiecollegae en de Nederlandse Marechaussees in de grensstreek. Om dit doel te bereiken werden er gecombineerde patrouilles uitgevoerd met een Belgische politie collega en een marechaussee. Het Mobiel Toezicht Veiligheid wordt informatiegestuurd en steekproefsgewijs uitgevoerd.