Categorieën
Internationale en militaire politietaken

Aanhoudingen op Aruba voor drugsbezit en rijden onder invloed

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft zaterdagavond op Aruba drie personen aangehouden op verdenking van onder andere drugsbezit en rijden onder invloed.

De mannen liepen tegen de lamp tijdens controles van het team militaire politiezorg van de Marechaussee. De controles werden op diverse plaatsen in het uitgaansgebied High-Rise op Aruba gehouden.

Twee mannen van respectievelijk 27 en 43 jaar bleken in het bezit van gebruikershoeveelheden cocaïne.
De 27-jarige militair is werkzaam op Aruba. De 43-jarige burger is woonachtig in Zwolle. De andere man, in opleiding voor de Arubaanse Militie (Arumil) bleek onder invloed te zijn van alcohol. Het promillage alcohol in zijn bloed was zodanig hoog dat zijn rijbewijs is ingevorderd.

De controles, die regelmatig worden gehouden op zowel Aruba als Curaçao zijn erop gericht het alcohol-en drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met respectievelijk Korps Politie Aruba (KPA) en Korps Politie Curaçao (KPC).

De Koninklijke Marechaussee brigade Carib draagt zorg voor de militaire politietaak in het gehele Caribische gebied. Daarnaast ondersteunt de KMar onder andere op Aruba en Curaçao bij het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit.